Плотничные роботи Плотницкие роботи Плотничное справа Теслі

Основи різання деревини (частина 2)

На відміну від простого складне різання має криволінійну траєкторію й змінну товщину стружки, причому ширина різця (довжина леза) може бути менше ширини оброблюваної заготовки. Стосовно напрямку волокон розрізняють три випадки різання: у торець, уздовж волокон, поперек волокон. При різанні в торець (мал. 2, а) площина й напрямок різання перпендикулярні волокнам деревини - відбувається поперечне перерізання волокон. Стружка сколюється по шарах. При різанні уздовж волокон (мал. 2, б) різець рухається уздовж волокон, при цьому площина різання й напрямок різання паралельні волокнам деревини. Шари легко розділяються, і поверхня виходить гладкої. Форма стружки залежить від товщини шару, що знімається. Товста стружка надломлюється по довжині, а більш тонка виходить у вигляді безперервної стрічки (стругання фуганком).

Різання поперек волокон (мал. 2, в) відбувається при русі різця, при якім площина різання паралельна волокнам деревини, а напрямок різання перпендикулярно ім. При цьому способі різання поверхня виходить шорсткуватої й лише при тепловій обробці (розпарюванні) і при обтиску деревини перед різцем виходить стружка у вигляді безперервної стрічки гарної якості (одержання шпони).

Питома сила різання уздовж волокон приблизно в 2...2, 5 рази менше, чим при різанні в торець. Питомою силою різання називається те зусилля, яке потрібно прикласти до різця певної ширини для зняття шару деревини однакової товщини при однаковій швидкості руху різця

Способи різання: а - у торець, б - уздовж волокон, в - поперек волокон, г - торцьово-поперечне, д - торцьово-поздовжнє, е - поздовжньо-поперечне. Де: 1 - різець, 2 - деревина

Рис. 2. Способи різання:
а - у торець, б - уздовж волокон, в - поперек волокон, г - торцьово-поперечне, д - торцьово-поздовжнє, е - поздовжньо-поперечне.
Де: 1 - різець, 2 - деревина

Крім основних випадків різання розрізняють торцьово-поперечне (мал. 2, г), торцьово-поздовжнє (мал. 2, д), поздовжньо-поперечне (мал. 2, е) випадки різання

Властивості деревини різних порід різні, тому доводиться затрачати різні зусилля при обробці різних порід. Обробляти деревину сосни легше, чим деревину берези, а деревину берези легше, чим деревину дуба; отже, чим більше щільність деревини; тем сутужніше обробляти її. Менше зусиль затрачається на обробку вологої деревини, тому що її опір руйнуванню нижче, чим сухий

Шорсткість поверхні деревини характеризується числовими значеннями параметрів нерівностей (ризики, нерівності руйнування, нерівності пружного відновлення, волнистость) і наявністю або відсутністю ворсистості або мшистости на оброблених поверхнях

Значення величин параметрів нерівностей коливаються в межах 2,5... 1600мкм. Більш якісна поверхня деревини виходить при різанні її уздовж волокон, при підпорі волокон перед різцем і надламывании стружки. У рубанку волокна з боку підошви підпирає льоток, а стружка надломлюється стружколомом. При роботі проти шару волокон виходить здебільшого нечиста поверхня (отщепы, відколи).

Більшу роль для одержання чисто обробленої поверхні деревини відіграє якість заточення різця (ножа). При роботі тупим різцем волокна не перерізуються й не розділяються, а рвуться й мнуться, у результаті чого виходить нечиста поверхня. Гострий різець легко розріже або розділяє волокна, і поверхня деревини виходить чистої

На шорсткість поверхні деревини впливає швидкість різання. Під швидкістю різання розуміють швидкість руху леза по траєкторії різання (відносна швидкість руху різця), а по швидкості подачі - швидкість, з який механізм подачі, подає деталь (заготовку) до різального інструменту. Різання деревини відбувається при русі різця по деревині й може проводитися при русі деревини щодо різця. Лінія відносного руху різця називається траєкторією різання

< Попередня сторінка

 
Rambler's Top100